Editing

New Europe

A collections of essays about the future of Europe and Ukraine’s role in it, comprising the essays by Alyona Getmanchuk, Myroslav Marynovych, Dmytro Kuleba, Svitlana Pyrkalo, Oleksandr Shcherba, Bishop Borys (Hudziak), Oksana Pachlovska, Volodymyr Yermolenko, Yeroslav Hrytsak, Vitaliy Portnikov, Mykola Riabchuk.

Edited by: Kateryna Zarembo.

Publishing house: The Old Lion Publishing House

Year: 2018

Number of pages: 176

ISBN:978-617-679-651-0